การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวพักแรม โดยใช้บริการรถเช่า เพื่อศึกษาระดับอัตราเช่ารถแบบรายวันรายเดือนและศึกษาความเป็นไปได้ โอกาส อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า และสัมภาษณ์คุณชัยณรงค์ ยกทองมา ประธานชมรมรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่

            ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการ ธุรกิจรถเช่าให้ความำสคัญกับราคามากที่สุด และสถานที่ตั้ง สินค้า(รถเช่า) การส่งเสริมการขาย และการบริการตามลำดับ และมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวภายในประเทศและจากต่างประเทศคิดเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ร้อยละ 30 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศร้อยละ 70

            ในช่วงภาวะวิกฤติได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ดและสื่อสิ่งพิมพ์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เป็นหลัก และได้เพิ่มช่องทางบริการลูกค้าผ่าน Call Center เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร และหลังจากภาวะวิกฤตได้เลือกใช้ช่องทางเดิมในการสื่อสารแต่เพิ่มความถี่มากขึ้น

            ในส่วนของปัญหาด้านธุรกิจที่เกิดขึ้นคือ ปัญหาด้านการลงทุนหรืองบประมาณในการเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเจอปัญหาด้านคู่แข่งในธุรกิจแบบเดียวกัน

รุ่งทิวา นาวิก

ยุพาพรรณ ด้วงเขียว

Comment

Comment:

Tweet

บริษัทมิตรแท้ประกันภัย
สินค้าขายดี ประกันภัยชั้น 3+พรบ ของมิตรแท้ทวีคูณ ราคาประหยัด ซื้อ ป.3 เหมือนได้ พรบ. ฟรีๆ
1. เก๋ง ในราคา 2,690 บาท
2. กระบะ ในราคา 3,690 บาท
3. ตู้ ในราคา 3,890 บาท
ประกันแนะนำ ชั้น 3 พิเศษใหม่ มี 7 แบบ 4 ราคา (ไม่รวมค่า พรบ.) ดังนี้
1. ราคา 6,666 บาท ซ่อมรถให้ 150,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
2. ราคา 7,777 บาท ซ่อมรถให้ 150,000 บาท(***พิเศษ***)
3. ราคา 7,777 บาท ซ่อมรถให้ 250,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
4. ราคา 8,888 บาท ซ่อมรถให้ 250,000 บาท (***พิเศษ***)
5. ราคา 8,888 บาท ซ่อมรถให้ 150,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 150,000 บาท (***พิเศษ***)
6. ราคา 8,888 บาท ซ่อมรถให้ 200,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 200,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
7. ราคา 9,999 บาท ซ่อมรถให้ 250,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 250,000 บาท (***พิเศษ***)

***พิเศษ**** กรณีเชียวชนเป็นฝ่ายผิดไม่ต้องเสีย 2,000 บาท
ความคุ้มครองหลัก
1.ความรับผิดต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต บุคคลภายนอก 500,000 บาทต่อคน
2.ส่วนเกิน พรบ. 10,000,000 บาทต่อครั้ง
3.ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง
4.อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ท่านๆล่ะ100,000 บาทต่อคน รวม 500,000 บาทต่อครั้ง
5.ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ท่านๆหล่ะ 50,000 บาทต่อคน รวม 250,000 บาทต่อครั้ง
6.การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 300,000 บาทต่อครั้ง
ข้อเสนอพิเศษ
1. ไม่ต้องถ่ายรูปรถ,ไม่ต้องตรวจสภาพรถ,ไม่จำกัดอายุรถ
2. คุ้มครองทันทีที่คุณโทรแจ้งประกัน
**รับสมัครตัวแทนขายด้วยนะค่ะ**
ถ้าสนใจข้อเสนอนี้ ติดต่อ สุนทรี (แพรว) ทะเบียนเลขที่ 5102006780
โทร 081-7786141,02-5855588 E-mail: taw-d@msn.com
ลิ้งค์ เข้ากรอกข้อมูล http://www.nv-insure.com

#1 By แพรว (101.108.106.140) on 2011-11-17 16:01